Pomorskie z Ukrainą

Pomorskie z Ukrainą

Fundacja Wolności Obywatelskich jest realizatorem grantu  „Pomorskie z Ukrainą”. Celem projektu jest wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a także trwałe wzmocnienie ich postaw...