Fundacja Wolności Obywatelskich jest realizatorem grantu  „Pomorskie z Ukrainą”.

Celem projektu jest wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a także trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych.

Termin realizacji grantu 2.01.2023 31.07.2023

Ilość uczestników: min. 40 osób ( dzieci i rodziców)