Opracowaliśmy  logotyp oraz  nową stronę  fundacji.