Dzięki wsparciu Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej możemy dalej się rozwijać