Fundacja Wolności Obywatelskich otrzymała wsparcie na realizację programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025, edycja
2023, który  został sfinansowany z Funduszu Pracy (Wsparcie zatrudnia i Wsparcie bieżące) oraz Funduszu Solidarnościowego (Wsparcie
reintegracji)  na podstawie Umowy  A NR 719A/DES/PS+/2023 .

  Celem Programu jest rozwijanie przedsiębiorczości społecznej przez zapewnienie PS dostępu do wsparcia finansowego ułatwiającego
tworzenie miejsc pracy oraz reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmocnienie zdolności
do świadczenia usług społecznych.Termin realizacji 2023–07–10 – 2023–12–31

Fundacja otrzymała wsparcie zatrudnienia oraz bieżące koszty Fundacji.

Fundacja Wolności Obywatelskich
Fundacja Wolności Obywatelskich
Pomorskie z Ukrainą

Pomorskie z Ukrainą

Fundacja Wolności Obywatelskich jest realizatorem grantu  „Pomorskie z Ukrainą”. Celem projektu jest wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a także trwałe wzmocnienie ich postaw...

O fundacji

Misją Fundacji jest utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, do realizacji celów statutowych dotyczących rozwoju społecznego i zdrowotnego mieszkańców gminy Osieczna oraz powiatu starogardzkiego

Fundacja Wolności Obywatelskich - FWO

Skontaktuj się z nami

+48 791 309 578

biuro@fundacjawolnosci.pl

Osieczna ul. Dworcowa 7

Fundacja Wolności Obywatelskich - FWO
Fundacja Wolności Obywatelskich
Fundacja Wolności Obywatelskich
Fundacja Wolności Obywatelskich
Fundacja Wolności Obywatelskich
Fundacja Wolności Obywatelskich
Fundacja Wolności Obywatelskich